Kreakatau is genoemd naar de nog actieve
vulkaan in de Stille Zuidzee: de Krakatau.

Kreakatau

vzw

Yoga & Creativiteit

Modules Bijscholing Kinderyogadocent

De 7+1 modules van de opleiding 2023-2024 zijn:

1: Basismodule

25 en 26 november 2023

Inleiding en introductie in de wereld van de yoga voor kinderen.

Stap 1 en 2 van Patanjali: ademoefeningen (pranajama) en yogahoudingen (asana’s) naar kinderen toe.

Stap 3 en 4 van Patanjali: concentratie- (dharana) en relaxatie-oefeningen (pratyahara). Alle onderdelen van deze 4 stappen zijn aangepast aan en omgezet naar de leefwereld van kinderen.

Stap 5 en 6: De yama’s en de niyama’s op kinderleest geschoeid + stap 7 en 8.

We koppelen meteen de praktijk aan de theorie en leren in kleine groepjes hoe we een les opbouwen met deze 8 stappen.

Je krijgt informatie over de stagemogelijkheden en de link naar de eindopdracht, die o.a. inhoudt dat je een yogales voor kinderen van minstens 1 uur voorbereidt en geeft!

 

2: Yoga doe-verhalen en hoe ze te maken

13 en 14 januari 2024

We ervaren de kracht van ‘yoga-doe-verhalen’ en ‘yoga-doe-rijmpjes’ enz. voor de kleinsten (vanaf 3 jaar), lagere school en jongeren, op maat van elke leeftijd, waarin hun dagdagelijkse werkelijkheid wordt verweven. Door hun rijke fantasie en positieve invulling werken ze helend op het kind. Werken rond thema’s (indianen, mijn bondgenootje, dromen).

Gastdocente Katelijne Billet is woordkunstenares, vertelster en zangeres. Haar stem is haar kracht. In de vernieuwde module ‘Doe-verhalen en stemgebruik’ leert ze je stem juist te gebruiken en correct te plaatsen om op een authentieke expressieve manier te spreken: stem en verhaal worden één.

 

3: Baby-, peuter-, kleuter- en familieyoga (PLOY)

27 en 28 januari 2024

Specifiek aan deze vormen van yoga is dat ze altijd plaatsvinden met begeleiding van een ouder, familielid, voogd… dus altijd minstens met twee.

Peuter-/kleuteryoga algemeen: yoga voor pleuters met link naar Leens boek: Nelsons Yogaboek + spelvormen en spelletjes gebaseerd op yoga ter aanvulling van de yogalessen voor kinderen.

Wat is familieyoga en wat is er zo eigen aan het werken met peuters en kleuters in familieverband? Dieper ingaan op de consequente lesopbouw doorheen een schooljaar, adhv uitgewerkte lessen. 

Nieuw in deze module: Hey Baby: de eerste speel- en knuffeltips, gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Sherborne.

Aan de hand van de spelletjes die in deze interactieve workshop aan bod komen, bouw je niet alleen een vertrouwensrelatie op met je baby, maar stimuleer je ook een positief zelfbeeld. Al spelend leert baby om relaties aan te gaan en te communiceren, maar ook zijn eigen lichaam te gebruiken.

Hey Baby wordt gegeven door gastdocente Ingrid Willems(meer info op https://info.tiralala.be/wie-ben-ik). Vanuit jaar meer dan 30 jaar spelervaring met de allerkleinsten ontstond Hey Baby, een kalender met 52 speel- en knuffeltips voor ouders en baby’s en peuters (tot 3 jaar).

De kleuter-/peuteryoga wordt gegeven door gastdocente Patricia Suykens. Patricia werkt al ruim 22 jaar als onderwijzeres in het buitengewoon onderwijs met kinderen die een bijzondere zorgvraag hebben. “Samen voelen, spelen, bewegen, ontladen, rust en relaxatie ervaren. Voor de ene geeft dit een boost aan zijn zelfvertrouwen, voor de andere brengt dit innerlijke rust. Maar vooral een positief zelfbeeld ontwikkelen is een van de mooie gevolgen die ik zie, voel en ervaar.”

Zij volgde de opleiding tot kinderyogadocente bij Kreakatau, en Sherborne en de verdiepingscursus Sherborne Samenspel. Momenteel geeft zij Sherborne en kinderyoga in verschillende klasjes van het buitengewoon onderwijs, en kleuter-ouderyoga en familieyoga hier bij Kreakatau.

Praktische opdracht: Zelf aan de slag: stel een 1 u durende familieyogales of kleuter-ouderyogales op.

We bekijken een film van een pleuter-ouderyogales / familieyoga, geven (een stukje van) en bespreken/evalueren de zelfgemaakte familie- of pleuter-ouderyogales.

Uitreiking van PLOY-certificaat. 

 

4: Yoga voor jongeren (11- tot 17-jarigen) en acro-yoga

24 – 25 februari 2024

Wat is er eigen aan werken met jongeren? Hoe bouw je een specifieke yogales voor jongeren op? Yoga reikt hen in deze turbulente periode van hun leven handvatten aan om tot rust te komen en hun innerlijke eigen wereld verder te ontdekken. Ze doen het samen met vrienden, die hen meer uitdagingen en prikkels geven. Yoga is een fijne manier om goed contact te houden met je lichaam, dat ingrijpend verandert, en aan emotioneel lichaamswerk te doen met anderen.

Het geeft rust en veiligheid in een periode waarin ze niet meer zomaar op de schoot van een ouder kruipen. De geest van de yoga-chakraleer kan hen daarbij inzicht bieden in hun energiepatronen.

Extra verdieping met acro-yoga, gegeven door gastdocente Klaartje Proesmans:

Acro-yoga is een unieke combinatie van elementen uit yoga, acrobatie en Thaise massage.

Deze 3 traditionele disciplines vormen de basis voor een partneroefening gebaseerd op vertrouwen, verbondenheid en speelsheid. In acro-yoga werk je per drie. Elke persoon heeft zijn eigen rol en iedereen krijgt de kans om de drie rollen uit te testen.

 

5: Visualisaties, relaxverhalen, expressieve technieken

23 – 24 maart 2024

Yoga voor kinderen in combinatie met creatieve technieken (schilderen, kleien, muziek, dans...). Deze technieken werken, in lijn met de yoga als niet-verbaald lichaamswerk, verdiepend, verbindend en bijzonder therapeutisch op verschillende bewustzijnslagen van het kind.

De submodule dans wordt gegeven door gastdocente Els Mottoul. Ze volgde haar kinderyogaopleiding bij Kreakatau en is mama, leraar, dansjuf en kinderyogadocent in hart en nieren.

 

6: Yoga op school en in de klas (YOS):

27 – 28 april 2024

Yoga op school en in de klas algemeen: Yogatechnieken om kinderen meer rust, concentratie en een beter leervermogen te geven. We krijgen hier yoga op een stoel, aan een tafel of bank, ook handig op teamvergaderingen en dergelijke EN uitermate geschikt o.a. voor op school en in de klas. 

Verdiepende Yoga op school en in de klas. Direct toepasbare technieken / ideeën voor in de klas. We gieten al de geleerde oefeningen in de taart van Patanjali en gaan zelf ook aan de slag. Praktische opdracht.

Hoe omgaan met stress en faalangst? Door concentratie-ademtechnieken bereiden we de leerlingen voorop hun examen + rollenspel en uitwisselen van ervaringen. Uitreiken van YOS-certificaat.

Gastdocente is Tinne Verstraeten. Zij volgde haar yogaopleiding bij André Van Lysbeth en is RYE-formatrice (Research on Yoga in Education).

 

7: Afrondingsmodule

25 en 26 mei 2024

Praktijkexamen: elke cursist geeft 15 min van zijn examenles en brengt verslag uit van de door hen gegeven les. Evaluatie van de eindopdracht. Uitwisselen van ervaringen en ideetjes opgedaan tijdens de stage. Deelnemers krijgen de opdracht voor het theoretisch examen.

Bespreking stagedag en theorie- en praktijkexamen.

Extraatjes om in yogalessen voor kinderen te geven: rijmpjes, liedjes, mandala’s maken, werken met de inner-childkaarten. Uitwisselen van ideeën, materialen en mogelijkheid tot aankopen in het winkeltje.

De functie van rituelen in de yogales voor kinderen en afrondingsritueel met de groep. We doorlopen gezamenlijk het theoretisch examen.

Uitreiking van certificaten en boekhoudkundige namiddag door ter zake ervaren boekhouder Bruno De Prins over de praktische, financiële kant van het yogales voor kinderen geven. 

 

Nieuw sinds 2023: Verdiepende specialisatiemodule Kinderyoga en traumaverwerking

22 en 23 juni 2024

Traumasensitief werken, voor iedereen die met opvoeding van kinderen bezig is (toelatingsvoorwaarde: certificaat Kinderyogadocent behaald hebben)

Deze vorming is opgezet om kinderyogadocenten te helpen in het verder ontwikkelen van vaardigheden om kinderen en jongeren met een geschiedenis van trauma te ondersteunen. Dit stelt de deelnemers beter in staat om na te denken over de impact van trauma op het leven van deze kinderen en jongeren.

Situering van de  vorming

Uit verkennend onderzoek blijkt dat te veel kinderen te maken krijgen met een trauma. Hoe daar mee wordt omgegaan is afhankelijk van de draagkracht en veerkracht van dat kind. Een traumasensitieve houding vanuit de omgeving, vanuit de volwassene(n) rondom het kind is van cruciaal belang. Deze module is bedoeld voor iedereen die de “traumabril” wil opzetten. Trauma en herstel, hoe pakken we dit aan?

Doelen en opzet van de vorming

Het doel van deze vorming is er vooral op gericht de deelnemers te ondersteunen en van  de nodige informatie te voorzien.

  • Basiskennis verwerven: hoe werkt trauma en welke impact heeft trauma op het dagelijks leven en de ontwikkeling
  • Vaardigheden opdoen die nodig zijn in traumasensitief werk voor al wie bezig is met de opvoeding van kinderen met een (complex) trauma
  • Kennismaken met tools die onmiddellijk inzetbaar zijn en een veilige sfeer kunnen bevorderen.

Kinderyoga is een speelse maar krachtige tool om van spanning naar ontspanning te gaan. In welke situatie het kind of de jongere zich ook bevindt, we trachten vanuit een speels en dynamisch kader het kind terug zeggenschap te geven over zijn eigen ZELF, het eigen IK.

In deze unieke en op maat gemaakte tweedaagse begeleiden we graag de deelnemers doorheen de wondere wereld van het kind en de jongere op zoek naar herstel. Ouders, zorgfiguren, hulpverleners… zijn welkom om in een veilige, rustige en aangepaste sfeer hun kennis van “de taal van het kind’ verder te ontwikkelen.

Een Yoga doe-verhaal, actieve en rustige spelletjes, yogahoudingen worden ingezet als eenvoudig inzetbare traumakit. Een handig middel om samen met het kind traumasensitief op pad te gaan, op zoek naar (vernieuwde) Verbinding met Zichzelf en de Wereld rondom.

De deelnemers worden aangemoedigd om tijdens de vorming vragen te stellen en casussen waarmee ze te maken hebben mee te brengen. Door samen te oefenen worden de deelnemers zich bewust van wat een traumasensitieve houding is. We leren vanuit ervaring, we vragen dan ook om gebruik te maken van nieuwe kennis en vaardigheden toe te passen. Van daaruit zijn wij bereid om verdere ondersteuning te bieden, moest dat nodig zijn.

Toegankelijk voor iedereen die het certificaat Docent Kinderyoga bij Kreakatau heeft behaald.

Deze specialisatiemodule wordt gegeven door Leen Demeulenaere, bijgestaan door twee gastdocenten:

Freya  Meyts is leerkracht in het Steineronderwijs, in het verleden 13 jaar werkzaam geweest in de Bijzondere Jeugdhulp, waar ze tegenwoordig kinderyoga geeft aan kinderen die werden blootgesteld aan complexe trauma’s. Daarnaast is Freya opgeleid als client-centered speltherapeut gespecialiseerd in trauma en traumaverwerking door middel van spel.

Katelijne Decanniere is directeur in de Bijzondere Jeugdhulp.  Katelijne is werkzaam als Coach, gespecialiseerd in de ondersteuning van kinderen en volwassenen die zich in moeilijke levensfases bevinden. Zelfzorg, blijven rechtstaan in heftige gebeurtenissen en hevige emoties zijn haar specialiteit.

Freya en Katelijne hebben elkaar leren kennen in de opleiding Kinderyogadocent bij Kreakatau.